Flyg till Sao Paolo, Natal och Fortaleza

Brasilianare menar gärna att de snarare bor i en världsdel än i ett land. Det är en ursäktlig överdrift. Landsmassan är större än USA om du tar bort Alaska, resan från Recife i öster till den västra gränsen mot Peru är längre än en resa mellan London och Moskva och avståndet mellan den norra och den södra gränsen är ungefär densamma som mellan New York och Los Angeles. Brasilien har inga berg i jämförelse med sina andinska grannar, men i alla andra sammanhang har Brasilien alla de sceniska – och kulturella – upplevelser som man kan förvänta sig av ett såpass stort land.

Andra sydamerikaner tenderar att betrakta brasilianare som en egen ras, och språkbruket har mycket att göra med den uppfattningen. Brasilianarna förstår lite spanska, men spansktalande förstår inte pootugisiska. Brasilianare ser också annorlunda ut. I de södra delarna har den tyska och östeuropeiska invandringen lämnat distinkta spår, i São Pulo finns världens största japanska koloni utanför själva Japan, arvet från slaveriet ligger bakom en stor afrobrasiliansk befolkning som är koncentrerad till Rio, Salvador och São Luis, medan det indiska inflytandet syns tydligt i Amazonas. Den italienska och portugisiska invandringsströmmen har varit så stor under historiens gång att dessa gruppers inflytande märks över hela landet.

Boka nu!

Brasilien är ett land med stora ekonomiska skillnader. Den snabba industrialiseringen efter kriget gjorde landet till en av de tio största ekonomiska nationerna under 1990-talet och det är helt missvisande att tro attBrasilien är ett utvecklingsland. Det håller även på att bli ett av världens ledande jordbruksnationer och har flera inhemska multinationella företag som framgångsrikt konkurrerar på världsmarknaden. Under det senaste decenniet har miljontals brasilianare klättrat upp till den växande medelklassen, och över hela befolkningslinjen syns en ökad förväntad livsålder och utbildningsnivå.

Men de stora sociala klyftorna är fortfarande en realitet i Brasilien. Städernas silhuetter punkteras av favelas, kåkstäder som flockas runt skyskraporna och det finns enorma regionala skillnader också. Brasilianare talar om ett Schweiz i de södra delarna, med centrum runt Rio – São Paulo-axeln och ett Indien ovanför detta. Även om det är något av en förenkling är det sant att den ekonomiska utvecklingen blir svagare ju längre norrut man kommer. Brasilien har enorma naturtillgångar, men det har kommit färre till del än vad som det borde.

Den institutionaliserade korruptionen, en uppsvälld och ineffektiv offentlig sektor och ovilja från medelklassen att göra något som skulle kunna äventyra den bekväma livsstilen är en stor del av problemet. De våldsnivåer, som skulle ses som en allmän nödsituation i de flesta andra länder, är accepterade i Brasilien. I genomsnitt begås sjutton mord per dag, bara i staden Rio de Janeiro, till exempel.

Dessa problem överskuggar dock inte vardagen i Brasilien, och våld drabbar sällan turisterna. Det är rimligt att säga att det inte finns någonstans i världen där folk roar sig mer än här. Festandet är berömt, inte minst i det årliga och orgiastiska firandet av den stora Karnevalen, men återspeglas även i det nattliv som du hittar i vilken någorlunda stor stad som helst i landet. Denna nationella hedonism manifesterar sig också i Brasiliens högt utvecklade och nästan sofistikerade strandkultur, i den fantastiska musiken och dansen, de rika regionala köken och den avslappnade och toleranta attityden till sexualitet i alla dess former, oavsett om du är gay eller straight.

Comments are closed.